Executive Management

Mr. OUM Sam Oeun

Mr. OUM Sam Oeun

President & Chief Executive Officer
Mr. Hyeun Jong KIM

kk2.bet:Mr. Hyeun Jong KIM

EVP & Deputy Chief Executive Officer
Mr. Soo Yeon WON

Mr. Soo Yeon WON

EVP & Chief Financial Officer
Mr. KONG Sean

kk2.bet:Mr. KONG Sean

EVP & Chief Operations Officer
Mr. PEN Sovannsoksitha

Mr. PEN Sovannsoksitha

EVP & Chief Product Officer
Mr. PHOK Vandy

Mr. PHOK Vandy

EVP & Chief IT Officer
Mr. SUM Sinath

Mr. SUM Sinath

EVP & Chief Credit Officer
Mr. RY Vanna

Mr. RY Vanna

EVP & Chief Business Officer
Mr. HOEUN Honey

Mr. HOEUN Honey

EVP & Chief Human Resources Officer
Mr. Ju Hwan YI

kk2.bet:Mr. Ju Hwan YI

EVP & Chief Risk Officer